U bent hier

Beleid en wetgeving

Belastingen

Een belasting is een heffing die eenzijdig is opgelegd aan personen of aan bedrijven die gevestigd zijn op het grondgebied van Merelbeke of die er belangen hebben.

Politieverordeningen

Politiereglementen zorgen ervoor dat de veiligheid in Merelbeke verzekerd kan worden.

Beleidsplannen

De beleid- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.